Abstract:
Полковник Петър Цанев, Георги Стаматов, Рада Стаматова-Цанева, Марийка Петрова Цанева, Марийка Пипева-Стаматова, Евгения Стаматова-Тотева и Никола Тотев.
 
Created:
1926-1927
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Петър Майдачевски
 
Identifier:
F14370387450451
 
Subject:
армейски офицер; портрет; AthPlus