Current View
Citation link:
Title:
Създаване на интерес към книгата чрез интерактивно пресъздаване на художествен текст (в предучилищна възраст 5-7 г.) : Автореферат / Василена Николаева Вутова ; Науч. ръководител Лучия Ангелова ; Рец. Лаура Иванова Димитрова-Алтъкова, Елка Кирилова Янакиева.; Forming interest in the book through interactive reproduction of creative works (at preschool age 5 – 7) Vassilena Nikolaeva Voutova
 
Creator:
Вутова, Василена Николаева; Vutova, Vasilena Nikolaeva; Ангелова, Лучия Малинова науч. ръководител; Димитрова, Лаура Иванова рец.; Янакиева, Елка Кирилова рец.
 
Date:
2020 [issued] 2020.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" област на висше образование 1. Пед. науки, проф. направление 1.2 Педагогика (предучилищна педагогика) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. "Науки за образованието и изкуствата", Кат. "Предучилищна и медийна педагогика" 2020; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Предучилищно възпитание.; Детски градини учебно-възпитателна работа четене.
 
*** *** ***
 
001:
001179341
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Вутова, Василена Николаева
 
245:
Създаване на интерес към книгата чрез интерактивно пресъздаване на художествен текст (в предучилищна възраст 5-7 г.) :| Автореферат /| Василена Николаева Вутова ; Науч. ръководител Лучия Ангелова ; Рец. Лаура Иванова Димитрова-Алтъкова, Елка Кирилова Янакиева.
 
246:
Forming interest in the book through interactive reproduction of creative works (at preschool age 5 – 7)| Vassilena Nikolaeva Voutova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.154 MB)
 
260:
София,| 2020.
 
300:
46 л. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" област на висше образование 1. Пед. науки, проф. направление 1.2 Педагогика (предучилищна педагогика)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. "Науки за образованието и изкуствата", Кат. "Предучилищна и медийна педагогика"| 2020
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Предучилищно възпитание.| Детски градини| учебно-възпитателна работа| четене.
 
700:
Vutova, Vasilena Nikolaeva| Ангелова, Лучия Малинова| науч. ръководител| Димитрова, Лаура Иванова| рец.| Янакиева, Елка Кирилова| рец.