Current View
Citation link:
Title:
Ролята на толерантността при формиране на креативната класа в постинформационното общество : Автореферат / Юлия Жекова Василева ; Науч. ръководител Здравко Райков.; The role of tolerance in forming the creative class in the post-information society Yuliya Zhekova Vasileva
 
Creator:
Василева, Юлия Жекова; Vasileva, Julija Zekova; Райков, Здравко Цветков науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] [2018].
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика - Връзки с обществеността) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Комуникация, връзки с обществеността и реклама" [2018]; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Търпимост.; Информационно общество развитие.; Евристика.
 
*** *** ***
 
001:
001137141
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Василева, Юлия Жекова
 
245:
Ролята на толерантността при формиране на креативната класа в постинформационното общество :| Автореферат /| Юлия Жекова Василева ; Науч. ръководител Здравко Райков.
 
246:
The role of tolerance in forming the creative class in the post-information society| Yuliya Zhekova Vasileva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 430.8 KB)
 
260:
София,| [2018].
 
300:
29 л. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по проф. направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Журналистика - Връзки с обществеността)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по журналистика и масова комуникация, Кат. "Комуникация, връзки с обществеността и реклама"| [2018]
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Търпимост.| Информационно общество| развитие.| Евристика.
 
700:
Vasileva, Julija Zekova| Райков, Здравко Цветков| науч. ръководител