Citation link:
Abstract:
Проф. Л. Попов сред колеги по време на вечеря, организирана от Медицинския факултет в чест на проф. Пиер Дювал, Париж.
 
Created:
1938
 
Spatial:
София
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
колекция д-р Любен Попов
 
RightsHolder:
Светла Миркова
 
Identifier:
F14370387450231
 
Subject:
лекар; тържество; AthPlus