Current View
Citation link:
Title:
Рекламата в интернет : Между софтуера и културните практики : Автореферат / Владимир Кисимдаров ; Науч. ръководител Орлин Спасов.; Internet advertising Between software and cultural practices Vladimir Velkov Kisimdarov
 
Creator:
Кисимдаров, Владимир Велков; Kisimdarov, Vladimir Velkov; Спасов, Орлин Мирчев науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по проф. направление 3.5 Обществени комуникации и информ. науки (Журналистика - Интернет култура) СУ "Св. Климент Охридски". Фак. по журналистика и масова комуникация. Кат. "Радио и телевизия" 2018; Библиогр. с. 45-49; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Реклама.; Интернет.
 
*** *** ***
 
001:
001136954
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Кисимдаров, Владимир Велков
 
245:
Рекламата в интернет :| Между софтуера и културните практики : Автореферат /| Владимир Кисимдаров ; Науч. ръководител Орлин Спасов.
 
246:
Internet advertising| Between software and cultural practices| Vladimir Velkov Kisimdarov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.344 MB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
49 л. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по проф. направление 3.5 Обществени комуникации и информ. науки (Журналистика - Интернет култура)| СУ "Св. Климент Охридски". Фак. по журналистика и масова комуникация. Кат. "Радио и телевизия"| 2018
 
504:
Библиогр. с. 45-49
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Реклама.| Интернет.
 
700:
Kisimdarov, Vladimir Velkov| Спасов, Орлин Мирчев| науч. ръководител