Current View
Citation link:
Title:
Получаване, разделяне и приложение на радиоактивни изотопи при изследване на съединения на редкоземни елементи : Автореферат / Генко Маринов Маринов ; Науч. ръководители Мария Миланова, Дмитрий Философов.; Production, separation and application of radioactive isotopes in the study of compounds of rare earth elements Genko Marinov Marinov
 
Creator:
Маринов, Генко Маринов; Marinov, Genko Marinov; Миланова, Мария Милинова науч. ръководител; Философов, Дмитрий Владимирович науч. ръководител
 
Date:
2017 [issued] 2017.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат [на дисертация] представена за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", област на висше образование - 4. Природни науки, математика и информатика, проф. направление - 4.2. Хим. науки СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация, Кат. Неорганична химия 2018; Библиогр. с. 36-38; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Редкоземни елементи методи на изследване.; Химически съединения.; Изотопи, радиоактивни.; Спектрален анализ методи.
 
*** *** ***
 
001:
001147354
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Маринов, Генко Маринов
 
245:
Получаване, разделяне и приложение на радиоактивни изотопи при изследване на съединения на редкоземни елементи :| Автореферат /| Генко Маринов Маринов ; Науч. ръководители Мария Миланова, Дмитрий Философов.
 
246:
Production, separation and application of radioactive isotopes in the study of compounds of rare earth elements| Genko Marinov Marinov
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 2.889 MB)
 
260:
София,| 2017.
 
300:
38 с. :| с табл., сх., диагр. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат [на дисертация]| представена за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", област на висше образование - 4. Природни науки, математика и информатика, проф. направление - 4.2. Хим. науки| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по химия и фармация, Кат. Неорганична химия| 2018
 
504:
Библиогр. с. 36-38
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Редкоземни елементи| методи на изследване.| Химически съединения.| Изотопи, радиоактивни.| Спектрален анализ| методи.
 
700:
Marinov, Genko Marinov| Миланова, Мария Милинова| науч. ръководител| Философов, Дмитрий Владимирович| науч. ръководител