Abstract:
Илия Хр. Душков, учредител на Сухиндолската лозарска кооперация ”Гъмза”.
 
Created:
1909
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13733591081109
 
IsFormatOf:
ДА Велико Търново; ф. 55К; оп. 1; а.е. 121; л. 4.
 
Subject:
професионално обединение; 1900; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplesocialgroups