Current View
Citation link:
Title:
Мотивационни фактори, влияещи върху обучението на майчин език на българите в Република Сърбия : Автореферат / Ивана Младенов-Бочева ; Науч. ръководител Йоана Димитрова Янкулова ; Рец. Людмил Дочев Георгиев, Мария Енчева Мутафова.; Motivation factors affecting native language education of bulgarians in the republic of Serbia Ivana Mladenov-Bocheva
 
Creator:
Младенов-Бочева, Ивана; Mladenov-Boceva, Ivana; Янкулова, Йоана Димитрова науч. ръководител; Георгиев, Людмил Дочев рец.; Мутафова, Мария Енчева рец.
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за придобиване на образователната и науч. степен "доктор" по проф. направление: 3.2. Психология/ Възрастова и пед. психология/ Пед. психология СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Социална, организационна, клинична и пед. психология" 2019; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2021
 
Subject:
Ученици психология.; Българи в чужбина образование и просвета Сърбия.
 
*** *** ***
 
001:
001176107
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Младенов-Бочева, Ивана
 
245:
Мотивационни фактори, влияещи върху обучението на майчин език на българите в Република Сърбия :| Автореферат /| Ивана Младенов-Бочева ; Науч. ръководител Йоана Димитрова Янкулова ; Рец. Людмил Дочев Георгиев, Мария Енчева Мутафова.
 
246:
Motivation factors affecting native language education of bulgarians in the republic of Serbia| Ivana Mladenov-Bocheva
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 1.175 MB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
40 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за придобиване на образователната и науч. степен "доктор" по проф. направление: 3.2. Психология/ Възрастова и пед. психология/ Пед. психология| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Социална, организационна, клинична и пед. психология"| 2019
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2021
 
650:
Ученици| психология.| Българи в чужбина| образование и просвета| Сърбия.
 
700:
Mladenov-Boceva, Ivana| Янкулова, Йоана Димитрова| науч. ръководител| Георгиев, Людмил Дочев| рец.| Мутафова, Мария Енчева| рец.