Current View
Citation link:
Title:
От "cura animarum" към психотерапия : Мистичния опит на православието и католицизма IV-XVII век и неговия принос за изследването на духовното несъзнавано : Автореферат / Пламен Радков Гечев ; Науч. ръководител Калин Янакиев.
 
Creator:
Гечев, Пламен Радков; Янакиев, Калин Тодоров науч. ръководител
 
Date:
2019 [issued] 2019.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. История и теория на културата 2019; Библиогр. с. 26-34; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Мистика 4-17 в.; Православие 4-17 в.; Католицизъм 4-17 в.
 
*** *** ***
 
001:
001154984
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Гечев, Пламен Радков
 
245:
От "cura animarum" към психотерапия :| Мистичния опит на православието и католицизма IV-XVII век и неговия принос за изследването на духовното несъзнавано : Автореферат /| Пламен Радков Гечев ; Науч. ръководител Калин Янакиев.
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 986.6 KB)
 
260:
София,| 2019.
 
300:
34 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор"| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. История и теория на културата| 2019
 
504:
Библиогр. с. 26-34
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Мистика| 4-17 в.| Православие| 4-17 в.| Католицизъм| 4-17 в.
 
700:
Янакиев, Калин Тодоров| науч. ръководител