Current View
Citation link:
Title:
Подходи за оптимизация на взаимодействието между семейството, училището и обществото в условията на интегрирано обучение : Автореферат / Поликсения Цветанова Кисимова ; Науч. ръководител Емилия Евгениева.; Approaches to optimize interaction between family, school, and society in the context of integrated learning Polikenzia Tsvetanova Kissimova
 
Creator:
Кисимова, Поликсения Цветанова; Kisimova, Poliksenija Cvetanova; Евгениева, Емилия Хинкова науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по проф. направление: 1.2. Педагогика (Специална педагогика - Педагогика за деца с интелектуална недостатъчност) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по начална и предучилищна педагогика, Кат. Специална педагогика и логопедия 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Деца, умствено изостанали и бавноразвиващи се.; Семейство и училище.
 
*** *** ***
 
001:
001144093
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Кисимова, Поликсения Цветанова
 
245:
Подходи за оптимизация на взаимодействието между семейството, училището и обществото в условията на интегрирано обучение :| Автореферат /| Поликсения Цветанова Кисимова ; Науч. ръководител Емилия Евгениева.
 
246:
Approaches to optimize interaction between family, school, and society in the context of integrated learning| Polikenzia Tsvetanova Kissimova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 3.712 MB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
83 л. :| с цв. ил., табл., диагр. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по проф. направление: 1.2. Педагогика (Специална педагогика - Педагогика за деца с интелектуална недостатъчност)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по начална и предучилищна педагогика, Кат. Специална педагогика и логопедия| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Деца, умствено изостанали и бавноразвиващи се.| Семейство и училище.
 
700:
Kisimova, Poliksenija Cvetanova| Евгениева, Емилия Хинкова| науч. ръководител