Citation link:
 • Болгарская народная пѣсня объ Освобожденія / М. С. Дриновъ
  • [Корица и начални страници]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
  • [Текст]
   • [c. 91]
   • [c.] 92
   • [c.] 93
   • [c.] 94
   • [c.] 95
   • [c. 96]
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]