Citation link:
 • Есопа фрѵгійскаго баснотворца : Басни или приказки
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
  • Предисловіе
   • [с. 2]
  • Есоповы басни
   • Ѻрелъ-а и Лисица-та. 1
    • [с. 3]
   • Ѻрелъ-а и ЖՃкъ-а (Бръмбаръ-а). 2
    • [с.] 4
   • Славїй-а и Соколъ-а. 3
    • [с.] 5
   • Лисица-та и Пръчъ-а. 4
    • [с.] 6
   • Лисица-та и Левъ-а (Асланъ-а). 5
   • Дивый-а Которакъ и Пѣтелъ-а. 6
    • [с.] 7
   • Лисица-та. 7
   • Лисица-та и Кѫпина-та. 8
    • [с.] 8
   • Лисица-та и Крокодилъ-а 9
   • Пѣтли-тѣ и Ерѧбица-та. 10
    • [с.] 9
   • Лисица-та. 11
   • Оугълникъ-а и Бѣлилникъ-а (Кирекчіѧ). 12
    • [с.] 10
   • Рыбари-тѣ. 13
   • Самохвалный-а. 14
    • [с.] 11
   • Който сѧ Ѻбѣщавалъ, невозможно-то. 15
   • ЛՃкавый-а. 16
    • [с.] 12
   • Рыбари-тѣ. 17
   • Ѕлохитрый-а. 18
    • [с.] 13
   • Жабы-тѣ. 19
   • Старецъ-а и Смьрть-та. 20
    • [с.] 14
   • Баба-та и Лѣкаръ-а. 21
   • Земледѣлецъ-а и Сынове-тѣ мՃ. 22
    • [с.] 15
   • Господинъ-а и КՃчета-та. 23
   • Жена-та и Кокошка-та. 24
   • КՃче Ѻхапало нѣкого. 25
    • [с.] 16
   • Момчета-та и Поваръ-а (Ахчіѧ). 26
   • Непрїѧтели-тѣ. 27
    • [с.] 17
   • Котка-та и Мышки-тѣ. 28
   • Лисица-та и МаймՃна-та. 29
    • [с.] 18
   • Лакерда-та и Делфінъ-а. 30
   • Лѣкарь-а и Болный-а. 31
    • [с.] 19
   • Ловецъ-а и Ехідна-та. 32
   • Бобаръ-а (КՃндՃзъ-а). 33
    • [с.] 20
   • КՃче-то и Поваръ-а. 34
   • КՃче-то и Вълкъ-а. 35
    • [с.] 21
   • КՃче-то и Пѣтелъ-а. 36
   • Левъ-а и Жаба-та. 37
    • [с.] 22
   • Левъ и Магаре и Лисица. 38
   • Левъ-а и Мечка-та. 39
    • [с.] 23
   • Магесникъ-а. 40
   • Мравка-та и Гълѫбица-та. 41
    • [с.] 24
   • Прилѣпъ и Кѫпина и дива Патица. 42
   • Болный-а и Лѣкаръ-а. 43
    • [с.] 25
   • Древосѣчецъ-а и МеркՃрїй (Ермій). 44
   • Магаре-то и Градинарь-а. 45
    • [с.] 26
   • Птицоловецъ-а и ЧՃчoлига-та. 46
   • Пѫтникъ-а. 47
    • [с.] 27
   • Момче-то и Майка мՃ. 48
    • [с.] 28
   • Ѻвчаръ-а и Море-то. 49
   • Наръ-а и ІАбалка-та. 50
   • Кѫртица-та. 51
    • [с.] 29
   • Ѻсы и Ерѧбицы и Земледѣлецъ. 52
   • ПаՃнъ-а и Врана-та. 53
    • [с.] 30
   • Вепръ-а и Лисица-та. 54
   • ЧՃчолига-та. 55
   • Сьрне-то. 56
    • [с.] 31
   • Заѧцы-тѣ и Жабы-тѣ. 57
   • Магаре-то и Конь-а. 58
    • [с.] 32
   • Сребролюбецъ-а. 59
   • Патки-тѣ и Жерави-тѣ. 60
    • [с.] 33
   • КостанՃша-та и Ѻрелъ-а. 61
   • Блъха-та. 62
   • Сьрна-та. 63
    • [с.] 34
   • Сьрна-та и Левъ-а. 64
   • Сьрна-та и Лозїе-то. 65
   • Магаре-то и Пѣтелъ-а. 66
    • [с.] 35
   • Градинаръ-а и КՃче-то. 67
   • Свинѧ-та и КՃчка-та. 68
    • [с.] 36
   • Свинѧ-та и КՃчка-та. 69
   • Змїѧ-та и Ракъ-а. 70
   • Ѻвчаръ-а и Вълкъ-а. 71
    • [с.] 37
   • Левъ-а и Вълкъ-а. 72
    • [с.] 38
   • Жена-та. 73
   • Лѣбедъ-а. 74
    • [с.] 39
   • Арапинъ-а. 75
   • Ластовица-та и Сврака-та. 76
   • Нощный Вранъ. 77
    • [с.] 40
   • ПлՃжкове-тѣ. 78
   • Жена-та и Рабыни-тѣ. 79
   • Жена Магесница. 80
    • [с.] 41
   • Котка-та. 81
   • Земледѣлецъ-а. 82
   • Пѫтницы-тѣ. 83
    • [с.] 42
   • Жабы-тѣ. 84
   • Пчеларъ-а. 85
    • [с.] 43
   • Алкїонъ. 86
   • Рыбарь-а. 87
    • [с.] 44
   • МаймՃна-та и Делфінъ-а. 88
    • [с.] 45
   • МՃхи-тѣ. 89
   • МеркՃрїй и КаменнохՃдожникъ-а. 90
   • МеркՃрїй и Тиресіа. 91
    • [с.] 46
   • КՃчета-та. 92
   • Мѫжъ и Жена. 93
    • [с.] 47
   • Коза и Вълкъ. 94
   • Ракъ и Лисица. 95
    • [с.] 48
   • Пѣвецъ-а. 96
   • Разбойницы-тѣ. 97
    • [с.] 49
   • Сврака-та и Гарванъ-а. 98
   • Сврака-та и КՃче-то. 99
    • [с.] 50
   • Гарванъ-а и Змїѧ-та. 100
   • Врана-та и Гълѫби-тѣ. 101
    • [с.] 51
   • Врана-та. 102
   • МеркՃрїй. 103
    • [с.] 52
   • Юпитеръ. 104
   • Юпитеръ. 105
    • [с.] 53
   • Влъкъ-а и Ѻвца-та. 106
   • Заѧцы-тѣ. 107
   • Мравка-та. 108
    • [с.] 54
   • Прилѣпъ-а и Котка-та. 109
   • Пѫтницы-тѣ. 110
    • [с.] 55
   • Диво-то Магаре. 111
   • Магарета-та. 112
    • [с.] 56
   • Магаре-то и Лисица-та. 113
   • Магаре-то и Жабы-тѣ. 114
    • [с.] 57
   • Магаре-то и Гарванъ-а. 115
   • Магаре-то и Лисица-та. 116
   • Кокошка-та и Ластовица-та. 117
    • [с.] 58
   • Камила-та. 118
   • Змїѧ-та. 119
   • Гълѫбица-та. 120
    • [с.] 59
   • Сврака-та. 121
   • Богатый-а. 122
   • Ѻвчаръ-а. 123
    • [с.] 60
   • Рыбаръ-а и Смаріда-та. 124
   • Конь-а и Магаре-то. 125
    • [с.] 61
   • Человѣкъ-а и Сатиръ-а. 126
   • Лисица-та и Древосѣчецъ-а. 127
    • [с.] 62
   • Человѣкъ-а който сокрՃшилъ їдолъ-а. 128
   • Человѣкъ-а и КՃче-то. 129
    • [с.] 63
   • Рыбарь-а. 130
    • [с.] 64
   • Коловаръ-а. 131
   • Гарванъ-а. 132
    • [с.] 65
   • Ѻрелъ-а. 133
   • Скакалецъ-а и Мрави-тѣ. 134
   • Глистѧ-та и Лисица-та. 135
    • [с.] 66
   • Златородна-та Кокошка. 136
   • Левъ-а и Лисица-та. 137
    • [с.] 67
   • Вълкъ и Баба-та. 138
   • Коза-та и Вълкъ-а. 139
    • [с.] 68
   • МՃле-то. 140
   • Змїѧ-та и Селачанинъ-а. 141
   • Свирѣлникъ. 142
    • [с.] 69
   • Тръсть-та и Маслина-та. 143
   • Вълкъ и Щръкелъ-а. 144
    • [с.] 70
   • Пѣтлитѣ. 145
   • Старецъ-а и Смьрть-та. 146
    • [с.] 71
   • Жабы-тѣ. 147
   • Агне-то и Волкъ-а. 148
   • Комарь-а и Левъ-а. 149
    • [с.] 72
   • Коза-та и Магаре--то. 150
   • Приказка-та на Мравїе-то и ЩՃрцы-тѣ, коѧто подканѧ младытѣ на трՃдъ. 151
    • [с.] 73
  • И други приказки и історіики приложени отъ други различны книги
   • МՃха-та. 1
   • Магаре-то, МаймՃна-та, и Картица-та. 2
   • Селачанинъ-а и Мышка-та. 3
    • [с.] 74
   • Селачанинъ-а и Стїхотворецъ-а. 4
   • Момче-то и Крадецъ-а. 5
   • КՃче-то. 6
   • Морскїй-а Ракъ. 7
   • Мышка-та. 8
    • [с.] 75
   • Сребролюбецъ-а. 9
   • Мышки-тѣ и Котка-та. 10
   • Момче-то. 11
   • Фїлософъ-а и Ненаказанный-а. 12
    • [с.] 76
   • Баба-та и Дїаволъ-а. 13
   • Двама-та Прїѧтели. 14
   • Гологлавый-а. 15
    • [с.] 77
   • Стави-тѣ и Оутроба-та. 16
   • Сарна и Левъ. 17
   • Левъ-а и Мышка-та. 18
   • Момче-то и Майка-та. 19
   • Гарванъ-а и Лисица-та. 20
    • [с.] 78
   • Рогачъ-а. 21
   • Человѣкъ и Скорпій (ιадовито животно). 22
   • Звѣздоброецъ-а. 23
   • Двѣ-тѣ Торбы. 24
   • Лисица-та и Гроздїѧ-та. 25
   • Магарешка-та сѣнка. 26
    • [с.] 79
   • Магаре-то и Левъ-а. 27
   • Левъ-а и Мышка-та. 28
   • Рѣдкїи примѣръ прїѧтелства. 29
    • [с.] 80
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]