Citation link:
 • Пиѳіѧ или гледанїе за щастїе
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Предисловіе
   • [с.]3
   • [с.]4
  • Наставленіе за ѹпотребленіе-то на таѧ предпознавателна книжка
   • [с.]5
   • [с.]6
   • [с.]7
   • [с.]8
   • [с.]9
  • Вопроси за коихъ всѧкїи може да опытՃва
   • [с.]10
   • [с.]11
  • Отвѣти. Таблица, А
   • [с.]12
   • [с.]13
  • Отвѣти. Таблица, Б
   • [с.]14
   • [с.]15
  • Отвѣти. Таблица, В
   • [с.]16
   • [с.]17
  • Отвѣти. Таблица, Г
   • [с.]18
   • [с.]19
  • Отвѣти. Таблица, Д
   • [с.]20
   • [с.]21
  • Отвѣти. Таблица, Е
   • [с.]22
   • [с.]23
  • Отвѣти. Таблица, Ж
   • [с.]24
   • [с.]25
  • Отвѣти. Таблица, З
   • [с.]26
   • [с.]27
  • Отвѣти. Таблица, И
   • [с.]28
   • [с.]29
  • Отвѣти. Таблица, І
   • [с.]30
   • [с.]31
  • Отвѣти. Таблица, К
   • [с.]32
   • [с.]33
  • Отвѣти. Таблица, Л
   • [с.]34
   • [с.]35
  • Отвѣти. Таблица, М
   • [с.]36
   • [с.]37
  • Отвѣти. Таблица, Н
   • [с.]38
   • [с.]39
  • Отвѣти. Таблица, О
   • [с.]40
   • [с.]41
  • Отвѣти. Таблица, П
   • [с.]42
   • [с.]43
  • Волшебство чрезъ ороскопы или ороспопιѧ
   • [с.44]
  • Ороскопїѧ на два-та пола
   • Созвѣздїе Вѣсей. Отъ 10 Септемврїа до 9 Октоврїа
    • [с.]45
    • [с.]46
   • Созвѣздїе Скорпїи. Отъ 10 Октоврїѧ до 9 Ноемврїи
    • [с.]47
   • Созвѣздїе Стрѣлца. Отъ 10 Ноемврїа до 9 Декемврїа
    • [с.]48
   • Созвѣздїе Козерога. Отъ 10 Декемврїа до 9 ІаннՃарїа
    • [с.]49
   • Созвѣздїе Водолеѧ. Отъ 10 ІаннՃарїа до 9 ФеврՃарїа
    • [с.]50
    • [с.]51
   • Созвѣздїе Рыбы. Отъ 10 ФеврՃарїа до 9 Марта
    • [с.]52
   • Созвѣздїе Овна. Отъ 10 Марта до 9 Априлїа
    • [с.]53
   • Созвѣздїе Тѣлца. Отъ 10 Априлїа до 9 Маїа
    • [с.]54
   • Созвоздїе Близнецовъ. Отъ 10 Маїа до 9 ІՃнїа
    • [с.]55
   • Созвѣздїе Рака. Отъ 10 ІՃнїа до 9 ІՃлїа
    • [с.]56
   • Созвѣздїе Лва. Отъ 10 ІՃлїа до 9 АвгՃста
    • [с.]57
   • Созвѣздїе Дѣвы. Отъ 10 АвгՃста до 9 Септемврїа
    • [с.]58
    • [с.]59
    • [с.60]
  • Таблица ѹказателнаѧ
   • [с.61]
   • [с. 62]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]