Citation link:
 • Слова и проповѣди, написани и сказани у село Дивдѣдово при Шуменъ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешната страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • [Посвещение]
   • [с. 3]
   • [с. 4]
  • [Църковни проповеди]
   • Слово панигирическо на Рождество Христово (колада)
    • [с. 5]
    • [с.] 6
    • [с.] 7
   • Друго слово, сказано у втория день на Рождество Христово
    • [с. 8]
    • [с.] 9
    • [с.] 10
    • [с.] 11
    • [с.] 12
    • [с.] 13
    • [с.] 14
    • [с.] 15
    • [с.] 16
   • Слово за Мѣсопостната недѣля
    • [с. 17]
    • [с.] 18
    • [с.] 19
    • [с.] 20
    • [с.] 21
   • Слово на Крьстопоклонната недѣля
    • [с.] 22
    • [с.] 23
    • [с.] 24
    • [с.] 25
   • Слово на Благовѣщение
    • [с.] 26
    • [с.] 27
    • [с.] 28
    • [с.] 29
   • Слово на Врьбница
    • [с.] 30
    • [с.] 31
    • [с.] 32
   • Слово за Въскресение
    • [с.] 33
    • [с.] 34
   • Забѣлѣжка
  • [Училищни слова]
   • Слово, казано на 1869 г. когато покойний стори начало да учителствова у селото Дивдѣдово
    • [с.] 35
    • [с.] 36
    • [с.] 37
   • Слово, сказано отъ покойниятъ на испитанието 24 юния 1872 г.
    • [с.] 38
    • [с.] 39
    • [с.] 40
   • Слово, казано, кагото Н. П. Дѣдо Симйонъ Варно-Прѣславский доде пьрви пѫть у Дивдѣдовското училище
    • [с.] 41
    • [с.] 42
   • [Забѣлѣжка]
  • [Писма]
   • Долното писмо бѣше ми испратилъ покойний наскоро слѣдъ запопването си
    • [с.] 43
   • Друго писмо, що бѣше писалъ брату си
    • [с.] 44
  • Надгробинъ плачъ [Отъ двамата най-малки братчета Владимирь и К. Блъскови]
   • І.
    • [с.] 45
   • ІІ.
    • [с.] 46
   • ІІІ.
    • [с.] 47
    • [с.] 48
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]