Abstract:
Войводата Дафко Данаилов (в ляво) с Георги Христов.
 
Created:
1921-1930
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13819327490865
 
IsFormatOf:
ДА Кюстендил; ф. 281К; оп. 2; а.е. 99; л. 1.
 
Subject:
освободително движение; 1920; EuropeanaPhotography; EUPHOTOmovements