Current View
Citation link:
Title:
Социална онтология и свобода : (Критическата философия на историята на Корнелиус Касториадис) : Автореферат / Александра Светлинова Арабаджиева ; Науч. ръководител Хараламби Георгиев Паницидис
 
Creator:
Арабаджиева, Александра Светлинова; Касториадис, Корнелиус за него; Паницидис, Хараламби Георгиев науч. ръководител
 
Date:
2016 [issued] 2016.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", професионално направление 2.3. Философия (Нова философия - 19 в.) СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак. 2016; Библиогр. с. 44-54; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Касториадис, Корнелиус мироглед; Философия, европейска история; Свобода философски проблеми.
 
*** *** ***
 
001:
001151782
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Арабаджиева, Александра Светлинова
 
245:
Социална онтология и свобода :| (Критическата философия на историята на Корнелиус Касториадис) : Автореферат /| Александра Светлинова Арабаджиева ; Науч. ръководител Хараламби Георгиев Паницидис
 
260:
София,| 2016.
 
300:
52 с. :| с портр. ;| 21 см.
 
347:
Текст и изображение| pdf| 2.366 MB
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", професионално направление 2.3. Философия (Нова философия - 19 в.)| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак.| 2016
 
504:
Библиогр. с. 44-54
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
600:
Касториадис, Корнелиус| мироглед
 
650:
Философия, европейска| история| Свобода| философски проблеми.
 
700:
Касториадис, Корнелиус| за него| Паницидис, Хараламби Георгиев| науч. ръководител