Abstract:
Димитър Иванов Русев - Лицо (1888-1953) от Хасково. Художник, читалищен настоятел, музеен уредник, театрален декоратор, турист.
 
Created:
1931
 
Spatial:
Хасково, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13733591080927
 
IsFormatOf:
ДА Хасково; ф.1858; оп. 1; а.е.27; л.5.
 
Subject:
художник; ателие; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld