Citation link:
Abstract:
Членовете на Риболовна кооперация ”Шаран” в с. Белене.
 
Created:
20-те години на ХХ век
 
Spatial:
Белене, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
сбирка № 24 - ”Снимки от периода 1878-1944”
 
RightsHolder:
Национален исторически музей
 
Identifier:
F13905565600180
 
IsFormatOf:
№ 19017/13
 
Subject:
професионално обединение; 1920; EuropeanaPhotography; EUPHOTOprofessionalunions