Citation link:
Abstract:
Майор Коста Паница със съпругата си Донка. К. Паница е военен деец, участник в Сръбско-турската война (1876), в Руско-турската освободителна война (1877-1878), в Съединението на Източна Румелия с Княжество България и в Сръбско-българската война (1885).
 
Creator:
Андреев, М.
 
Created:
80-те години на ХІХ в.
 
Spatial:
Москва, Русия
 
Medium:
Отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Сбирка № 24 - ”Снимки от периода 1878-1944”
 
RightsHolder:
Национален исторически музей
 
Identifier:
F13590305690050
 
IsFormatOf:
№ 33267
 
Subject:
армейски офицер; 1880; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplearmyofficers