Abstract:
Полковник Петър Цанев и Перец Леви с приятели.
 
Created:
1936
 
Spatial:
Княжево
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Петър Майдачевски
 
Identifier:
F14370387450420
 
Subject:
армейски офицер; свободно време; AthPlus