Abstract:
Петко Атанасов (в средата) с негови съученици.
 
Created:
1901-1910
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13994740671187
 
IsFormatOf:
ЦДА, ф. 46К, оп. 1, а.е. 15.
 
Subject:
театър; актьор; 1900; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld