Current View
Citation link:
Title:
Клетъчен биосензор за оценка на повърхностна биосъвместимост : Автореферат / Светлана Иванова Иванова ; Науч. ръководители Румен Панков, Стоян Чакъров.; Live-cell biosensor for assessment of surface biocompatibility Svetlana Ivanova Ivanova
 
Creator:
Иванова, Светлана Иванова; Ivanova, Svetlana Ivanova; Панков, Румен Георгиев науч. ръководител; Чакъров, Стоян Александров науч. ръководител
 
Date:
2017 [issued] 2017.
 
Description:
Автореферат [на дисертация] за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", проф. направление: 4.3. Биол. науки, докторска прогр.: Клетъчна биология СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Цитология, хистология и ембриология" 2017; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Биосензори.; Цитология.
 
*** *** ***
 
001:
001134586
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Иванова, Светлана Иванова
 
245:
Клетъчен биосензор за оценка на повърхностна биосъвместимост :| Автореферат /| Светлана Иванова Иванова ; Науч. ръководители Румен Панков, Стоян Чакъров.
 
246:
Live-cell biosensor for assessment of surface biocompatibility| Svetlana Ivanova Ivanova
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 2.655 MB)
 
260:
София,| 2017.
 
300:
70 с. :| с ил., сх., диагр. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат [на дисертация]| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", проф. направление: 4.3. Биол. науки, докторска прогр.: Клетъчна биология| СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак., Кат. "Цитология, хистология и ембриология"| 2017
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Биосензори.| Цитология.
 
700:
Ivanova, Svetlana Ivanova| Панков, Румен Георгиев| науч. ръководител| Чакъров, Стоян Александров| науч. ръководител