Current View
Citation link:
Title:
Хидрохимично състояние на повърхностните води в поречието на р. Русенски Лом : Автореферат / Емил Здравков Протич ; Науч. консултант Нели Христова.
 
Creator:
Протич, Емил Здравков; Христова, Нели Стефанова науч. консултант
 
Date:
2013 [issued] 2013.
 
Description:
Автореферат [на дисертация] за придобиване на науч. и образователна степен "доктор" по шифър 4.4 Науки за Земята (Хидрология на сушата и водните ресурси) СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "Климатология, хидрология и геоморфология" 2013; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2014
 
Subject:
Реки - хидрология България.; Реки - замърсяване България.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Протич, Емил Здравков
 
245:
Хидрохимично състояние на повърхностните води в поречието на р. Русенски Лом :| Автореферат /| Емил Здравков Протич ; Науч. консултант Нели Христова.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 1,28 MB)
 
260:
София,| 2013.
 
300:
57 с. :| с цв. ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат [на дисертация]| за придобиване на науч. и образователна степен "доктор" по шифър 4.4 Науки за Земята (Хидрология на сушата и водните ресурси)| СУ "Св. Климент Охридски", Геол.-геогр. фак., Кат. "Климатология, хидрология и геоморфология"| 2013
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2014
 
650:
Реки - хидрология| България.| Реки - замърсяване| България.
 
700:
Христова, Нели Стефанова| науч. консултант