Citation link:
 • Басни : Книжка I
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • На усердіето на Ученическото дружество въ Габрово посвятява Илія Христовичь
   • [с. 3]
   • [с. 4]
  • 1. Лебедъ, Ракъ и Щука
   • [с. 5]
   • Разуматъ на баснѭтѫ - Лебедъ, Ракъ и Щука
    • [с.] 6
  • 2. Слонъ и Вредка кучица
   • [с.] 7
   • [с.] 8
   • Разуматъ на баснѭтѫ - Слонъ и Вредка кучица
    • [с.] 9
  • 3. Пѫтницы и кучета
   • [с.] 10
   • [с.] 11
   • Разуматъ на баснѭтѫ - Пѫтницы и кучета
    • [с.] 12
  • 4. Жаба и Волъ
   • [с.] 13
   • [с.] 14
   • Разуматъ на баснѭтѫ - Жаба и Волъ
    • [с.] 15
    • [с.] 16
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]