Current View
Citation link:
Title:
Език, разбиране, свят. Химеричното равновесие в херменевтиката на Ханс-Георг Гадамер в перспективата на каузалността на Доналд Дейвидсън : Автореферат / Боряна Стоянова Узунова ; Науч. ръководител Стилиян Йотов
 
Creator:
Узунова, Боряна Стоянова; Гадамер, Ханс-Георг за него; Дейвидсън, Доналд за него; Йотов, Стилиян Йотов науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по научна специалност 2.3 Философия (История на философията. Съвременна философия) СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "История на философията" 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Гадамер, Ханс-Георг мироглед; Дейвидсън, Доналд мироглед; Философия, съвременна направления и школи.; Познание, теория.
 
*** *** ***
 
001:
001156513
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Узунова, Боряна Стоянова
 
245:
Език, разбиране, свят. Химеричното равновесие в херменевтиката на Ханс-Георг Гадамер в перспективата на каузалността на Доналд Дейвидсън :| Автореферат /| Боряна Стоянова Узунова ; Науч. ръководител Стилиян Йотов
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 493.6 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
40 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по научна специалност 2.3 Философия (История на философията. Съвременна философия)| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "История на философията"| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
600:
Гадамер, Ханс-Георг| мироглед| Дейвидсън, Доналд| мироглед
 
650:
Философия, съвременна| направления и школи.| Познание, теория.
 
700:
Гадамер, Ханс-Георг| за него| Дейвидсън, Доналд| за него| Йотов, Стилиян Йотов| науч. ръководител