Lorem ipsum
Citation link:
  • Доходно здание и жилище на Кръстьо Карамихалков
    • Поглед към уличната фасада от изток
    • Фрагмент от фасадата - еркер
    • Долната част на еркера
    • Фрагмент от завършващата част на къщата