Citation link:
Abstract:
Поборници и опълченци от Руско-турската война (1877-1878 г) в Пловдив по случай годишнина от войната. На снимката е и Христо Иванов Кулин.
 
Created:
преди 1911 г.
 
Spatial:
Пловдив, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Национална библиотека Св. Св. Кирил и Методий
 
Identifier:
F13905565460100
 
IsFormatOf:
С І 7849
 
Subject:
Руско-турска война; опълченец; 1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTOrussoturkishwar