Abstract:
Портрет на свещеник от с. Смилево, Македония.
 
Creator:
фотоателие ’’Велебни’’
 
Created:
1895
 
Spatial:
София, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Стойчо Млечевски
 
Identifier:
F13910078420171
 
Subject:
портрет; ателие; 1890; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeoplesocialgroups