Current View
Citation link:
Title:
Изследване на зависимостите между антропометричните показатели, двигателните способности и умения на 15 годишни ученици в условията на училищното физическо възпитание и извънучилищни занимания по бойни спортове : Автореферат / Деян Недев ; Науч. ръководител Анжелина Янева.; Study of the relationship between the anthropometric indicators, motor skills and capacities of 15 year-old students in the school classes of physical education and extra-curricular training in martial arts Deyan Nedev
 
Creator:
Недев, Деян; Nedev, Dejan; Янева, Анжелина Георгиева науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по проф. направление 1.3 Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт) СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по начална и предучилищна педагогика, Кат. Начална училищна педагогика 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2018
 
Subject:
Спортисти физически качества и подготовка.; Физкултура методика за средни общообразователни училища.; Източни бойни изкуства методика на преподаването за средни общообразователни училища.
 
*** *** ***
 
001:
001141057
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Недев, Деян
 
245:
Изследване на зависимостите между антропометричните показатели, двигателните способности и умения на 15 годишни ученици в условията на училищното физическо възпитание и извънучилищни занимания по бойни спортове :| Автореферат /| Деян Недев ; Науч. ръководител Анжелина Янева.
 
246:
Study of the relationship between the anthropometric indicators, motor skills and capacities of 15 year-old students in the school classes of physical education and extra-curricular training in martial arts| Deyan Nedev
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 684.7 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
41 л. :| с табл. ;| 30 см.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор" по проф. направление 1.3 Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по физическо възпитание и спорт)| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по начална и предучилищна педагогика, Кат. Начална училищна педагогика| 2018
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2018
 
650:
Спортисти| физически качества и подготовка.| Физкултура| методика| за средни общообразователни училища.| Източни бойни изкуства| методика на преподаването| за средни общообразователни училища.
 
700:
Nedev, Dejan| Янева, Анжелина Георгиева| науч. ръководител