Citation link:
 • Числителница за смѣтаніе на умъ у общы-ты училища
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Прѣдговоръ
   • [с. 1]
  • Аритметическы знакове
  • Напомнюваніе на учители-ты
   • [с.] 2
  • Урокъ 1
   • [с. 3]
  • Урокъ 2
   • [с.] 4
   • [с.] 5
  • Урокъ 3
   • [с.] 6
  • Урокъ 4
   • [с.] 7
  • Урокъ 5
   • [с.] 8
   • [с.] 9
  • Урокъ 6
   • [с.] 10
  • Урокъ 7
   • [с.] 11
  • Урокъ 8
   • [с.] 12
   • [с.] 13
   • [с.] 14
  • Урокъ 9
   • [с.] 15
  • Урокъ 10
   • [с.] 16
   • [с.] 17
  • Урокъ 11
   • [с.] 18
   • [с.] 19
  • Урокъ 12
   • [с.] 20
  • Урокъ 13
   • [с.] 21
   • [с.] 22
   • [с.] 23
  • Урокъ 14
   • [с.] 24
   • [с.] 25
   • [с.] 26
  • Урокъ 15
   • [с.] 27
   • [с.] 28
  • Урокъ 16
   • [с.] 29
   • [с.] 30
  • Урокъ 17
   • [с.] 31
   • [с.] 32
  • Урокъ 18
   • [с.] 33
   • [с.] 34
  • Урокъ 19
   • [с.] 35
   • [с.] 36
  • Урокъ 20
  • Урокъ 21
   • [с.] 37
  • Урокъ 22
  • Урокъ 23
   • [с.] 38
  • Урокъ 24
   • [с.] 39
  • Урокъ 25
  • Урокъ 26
   • [с.] 40
  • Урокъ 27
  • Урокъ 28
   • [с.] 41
   • [с.] 42
  • Урокъ 29
   • [с.] 43
   • [с.] 44
  • Урокъ 30
   • [с.] 45
   • [с.] 46
  • Урокъ 31
   • [с.] 47
   • [с.] 48
   • [с.] 49
  • Урокъ 32
   • [с.] 50
   • [с.] 51
  • Урокъ 33
   • [с.] 52
   • [с.] 53
  • Урокъ 34
   • [с.] 54
   • [с.] 55
  • Урокъ 35
   • [с.] 56
   • [с.] 57
  • Урокъ 36
   • [с.] 58
   • [с.] 59
  • Урокъ 37
   • [с.] 60
   • [с.] 61
  • Урокъ 38
   • [с.] 62
   • [с.] 63
  • Урокъ 39
   • [с.] 64
   • [с.] 65
  • Урокъ 40
   • [с.] 66
  • Урокъ 41
   • [с.] 67
   • [с.] 68
  • Урокъ 42
   • [с.] 69
   • [с.] 70
   • [с.] 71
   • [с. 72]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]