Citation link:
  • Тенденциозно изкуство или изкуство за себе си : [Отпечатък] /Ив. Д. Шишманов.
    • стр. [1] с автограф на проф. Шишманов