Citation link:
 • Кървава кошуля : Приказска изъ съвременыйтъ българскій животъ
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Родолюбивый г-не Бойко Нешевъ!
   • [с. I]
   • [с. II]
  • Кървава кошуля
   • I
    • [с. 1]
    • [с.] 2
    • [с.] 3
    • [с.] 4
   • II
    • [с.] 5
    • [с.] 6
    • [с.] 7
    • [с.] 8
    • [с.] 9
    • [с.] 10
   • III
    • [с.] 11
    • [с.] 12
    • [с.] 13
    • [с.] 14
    • [с.] 15
    • [с.] 16
    • [с.] 17
    • [с.] 18
    • [с.] 19
    • [с.] 20
    • [с.] 21
   • IV
    • [с.] 22
    • [с.] 23
    • [с. 24]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]