Citation link:
 • Жизнеописаніе на Юрія Ивановича Венелина. Преведено отъ Н. Х. Палаузова
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул 1]
   • [Посттитул 1]
   • [Титул 2]
   • [Посттитул 2]
   • [с. 1]
   • [с. 2]
   • [с. 3]
   • [с. 4]
  • [Предговор за значението на Венелиновата дейност]
   • [с. 5]
   • [с.] 6
   • [с.] 7
   • [с.] 8
  • [Жизнеописаніе на Юрія Ивановича Венелина]
   • [с. 9]
   • [с.] 10
   • [с.] 11
   • [с.] 12
   • [с.] 13
   • [с.] 14
   • [с.] 15
   • [с.] 16
   • [с.] 17
   • [с.] 18
   • [с.] 19
   • [с.] 20
   • [с.] 21
   • [с.] 22
   • [с.] 23
   • [с.] 24
   • [с.] 25
   • [с.] 26
   • [с.] 27
   • [с.] 28
   • [с.] 29
   • [с.] 30
   • [с. 31]
   • [с. 32]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]