Citation link:
 • Ѵжица или Азъ-буквица
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Любимыи мои читатели!
   • [с. 3]
   • [с. 4]
  • А. Първа буква
   • [с. 5]
  • Б
   • [с.] 6
  • В
   • [с.] 7
   • [с.] 8
  • Г
  • Д
   • [с.] 9
   • [с.] 10
   • [с.] 11
  • Е
   • [с.] 12
   • [с.] 13
  • Ж
   • [с.] 14
   • [с.] 15
  • Ѕ
   • [с.] 16
   • [с.] 17
  • З
   • [с.] 18
   • [с.] 19
  • И
   • [с.] 20
   • [с.] 21
  • І
   • [с.] 22
  • К
   • [с.] 23
   • [с.] 24
  • Л
   • [с.] 25
  • М
   • [с.] 26
   • [с.] 27
  • Н
   • [с.] 28
  • Ѻ
   • [с.] 29
  • П
   • [с.] 30
   • [с.] 31
  • Р
  • С
   • [с.] 32
  • Т
   • [с.] 33
  • У
   • [с.] 34
  • Ф
  • Х
   • [с.] 35
  • Ѿ
   • [с.] 36
  • Ц
   • [с.] 37
  • Ч
  • Ш
   • [с.] 38
  • Щ
   • [с.] 39
  • Ъ Ь. Дебелъ и тьнъкъ
  • ЬІ
  • Ѣ
   • [с.] 40
  • Є
  • Ю
   • [с.] 41
  • Ѫ Ѧ
  • Ѡ
  • Ѩ Ѭ. Велико и мало
   • [с.] 42
  • Ѯ
  • Ѱ
  • Ѳ
   • [с.] 43
  • Ѵ
  • Пріими дарове-тѣ брате!
   • [с.] 44
  • Благодареніе Писателя!
   • [с.] 45
   • [с.] 46
   • [с.] 47
  • Благодареніе Списателя
   • [с.] 48
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]