Citation link:
 • Чистое огледалце, которое майкамъ, ћеркамъ, стринамъ, тетамъ, кՃмамъ, прїѧтелницамъ, снашамъ, сестрамъ, нећакинѧмъ и милостницамъ, дабы една на дрՃгՃ попрекѡ не гледала посвѧщено
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • Ѡпоминанїе
   • [с. 1]
  • [Стихотворение]
   • [с. 2]
  • [Текст]
   • [с. 3]
   • [с. 4]
   • [с. 5]
   • [с. 6]
   • [с. 7]
   • [с. 8]
   • [с. 9]
   • [с. 10]
   • [с. 11]
   • [с. 12]
   • [с. 13]
   • [с. 14]
  • [Последни страници и корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]