Citation link:
 • Отчетъ на Софийската народна библиотека : За 1898 година
  • [Корица и начални страници]
   • [Предна корица]
   • [Преден форзац 1]
   • [Преден форзац 2]
   • [Преден форзац 3]
   • [Оригинална корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната крица]
   • [Титул]
   • [Посттитул]
  • I. Книжовенъ имотъ
   • А. Книги
    • [с. 3]
   • Б. Периодически издания
    • [с.] 4
    • [с.] 5
    • [с.] 6
    • [с.] 7
   • В. Рѫкописи и старапечатни книги
  • II. Статистика на четението
   • А. Домашно четение
    • [с.] 8
    • [с.] 9
    • [с.] 10
    • [с.] 11
    • [с.] 12
    • [с.] 13
    • [с.] 14
    • [с.] 15
    • [с.] 16
   • Б. Читалня
    • [с.] 17
    • [с.] 18
    • [с.] 19
    • [с.] 20
    • [с.] 21
    • [с.] 22
    • [с.] 23
    • [с.] 24
    • [с.] 25
    • [с.] 26
    • [с.] 27
    • [с.] 28
  • [Последни страници и корица]
   • [Вътрешна страна на оригиналната корица]
   • [Оригинална корица]
   • [Заден форзац 1]
   • [Заден форзац 2]
   • [Заден форзац 3]
   • [Задна корица]