Current View
Citation link:
Title:
Развиване на междукултурна комуникативна компетентност в обучението по английски език в 8. клас на профилираните училища и паралелки (интензивно изучаване) : Автореферат. / Николина Валентинова Цветкова ; Науч. ръководител Димитър Веселинов.
 
Creator:
Цветкова, Николина Валентинова; Веселинов, Димитър науч. ръководител
 
Date:
2012 [issued] 2012.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", Науч. направление 1.3 Педагогика на обучението по чужд език (Методика на обучението по чужд език) Шифър 05.07.03 СУ "Св. Климент Охридски", Департамент за информация и усъвършенстване на учители, Кат. "Хуманитарни дисциплини и гражданско образование" 2012; Библиогр. с. 33-36; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012
 
Subject:
Етнолингвистика.; Английски език методика на преподаването.; Социолингвистика.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Цветкова, Николина Валентинова
 
245:
Развиване на междукултурна комуникативна компетентност в обучението по английски език в 8. клас на профилираните училища и паралелки (интензивно изучаване) :| Автореферат. /| Николина Валентинова Цветкова ; Науч. ръководител Димитър Веселинов.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл :773 KB)
 
260:
София,| 2012.
 
300:
36 с. :| с ил. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователната и науч. степен "доктор", Науч. направление 1.3 Педагогика на обучението по чужд език (Методика на обучението по чужд език) Шифър 05.07.03| СУ "Св. Климент Охридски", Департамент за информация и усъвършенстване на учители, Кат. "Хуманитарни дисциплини и гражданско образование"| 2012
 
504:
Библиогр. с. 33-36
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012
 
650:
Етнолингвистика.| Английски език| методика на преподаването.| Социолингвистика.
 
700:
Веселинов, Димитър| науч. ръководител