Current View
Citation link:
Title:
Формиране на мотиви за учене в обучението по биотехнология (ІХ-ти-ХІІ-ти клас на общообразователните и професионалните училища) : Автореферат / Ангел Иванов Колев ; Науч. Консултант Жечо Ганев.
 
Creator:
Колев, Ангел Иванов; Ганев, Жечо Вичев науч. консултант
 
Date:
2013 [issued] 2013.
 
Description:
Сгрешено загл. Формиране на мотиви за учене в обучението по биотехология (ІХ-ти-ХІІ-ти клас на общообразователните и професионалните училища); Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак. 2013; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2012
 
Subject:
Биология методика на преподаването за средни общообразователни училища.; Биотехнология методика на преподаването за средни общообразователни училища.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Колев, Ангел Иванов
 
245:
Формиране на мотиви за учене в обучението по биотехнология (ІХ-ти-ХІІ-ти клас на общообразователните и професионалните училища) :| Автореферат /| Ангел Иванов Колев ; Науч. Консултант Жечо Ганев.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 938 KB)
 
260:
София,| 2013.
 
300:
36 с. :| с табл., сх., диагр. ;| 30 см.
 
500:
Сгрешено загл. Формиране на мотиви за учене в обучението по биотехология (ІХ-ти-ХІІ-ти клас на общообразователните и професионалните училища)
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор"| СУ "Св. Климент Охридски", Биол. фак.| 2013
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2012
 
650:
Биология| методика на преподаването| за средни общообразователни училища.| Биотехнология| методика на преподаването| за средни общообразователни училища.
 
700:
Ганев, Жечо Вичев| науч. консултант