Citation link:
Abstract:
Жители на Велико Търново. Васил Друмев (около 1840 - 1901) .
 
Created:
1865
 
Spatial:
Одеса, Русия
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Регионална библиотека ”П. Р. Славейков”, Велико Търново
 
Identifier:
F13516950210069
 
Subject:
1860; духовник; писател; министър-председател; EuropeanaPhotography; EUPHOTOplacestarnovo