Current View
Citation link:
Title:
Етически аспекти на специализираната институционална грижа : Палиативни грижи за деца : Автореферат / Маргарита Любомирова Габровска ; Науч. ръководител Валентина Кънева
 
Creator:
Габровска, Маргарита Любомирова; Кънева, Валентина Георгиева науч. ръководител
 
Date:
2018 [issued] 2018.
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", професионално направление 2.3. Философия (Етика) СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Логика, етика и естетика" 2018; Електронно копие София Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" 2019
 
Subject:
Палиативна медицина при децата етични проблеми.
 
*** *** ***
 
001:
001157766
 
040:
BG-SoUL
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Габровска, Маргарита Любомирова
 
245:
Етически аспекти на специализираната институционална грижа :| Палиативни грижи за деца : Автореферат /| Маргарита Любомирова Габровска ; Науч. ръководител Валентина Кънева
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 424.2 KB)
 
260:
София,| 2018.
 
300:
31 с. ;| 21 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор", професионално направление 2.3. Философия (Етика)| СУ "Св. Климент Охридски", Филос. фак., Кат. "Логика, етика и естетика"| 2018
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"| 2019
 
650:
Палиативна медицина| при децата| етични проблеми.
 
700:
Кънева, Валентина Георгиева| науч. ръководител