Current View
Citation link:
Authors:
Мизхер, Уалид Казем; Mizher, Waleed Kasem; Патрашков, Румен Йорданов; Patrashkov, Rumen Jordanov
 
Title:
Алгоритми за диспечиране в системи за реално време
 
Other Titles:
Scheduling algorithms for real - time systems
 
Date of Issue:
1995
 
Is Part of:
Proceedings of the Technical University – Sofia, 48(4), 1995, pp. 431-436
 
Publisher:
Технически университет - София
 
Identifiers:
0374-342X [issn]
 
Type:
Article
 
Language:
bul
 
Subject:
диспечиране; реално време; метрика за оценка на характеристики
 
Abstract:
В статията е направен опит да се обобщи състоянието на разработва¬ните алгоритми в системите за реално време. Дискутирани са четири постановки, подчертаващи подходите за диспечиране. Това са: статично-таблично управляемо диспечиране, статично диспечиране с прекъсване на приоритетите; динамично, пла¬нирано диспечиране; динамично с най-добър ефект диспечиране.
 
Description:
Библиогр., с. 436.