Citation link:
Abstract:
Димитър Иванов Шишманов - български политик, писател и дипломат. Роден през 1889 г. в София. Той е син на известния учен Иван Шишманов. Завършва гимназия в София през 1907 г. и право в Женевския университет през 1913 г., след което работи в съдебната система. От 1935 до 1940 г. Димитър Шишманов е пълномощен министър на България в Атина, а от 1940 до 1943 г. е главен секретар на Министерството на външните работи и изповеданията в кабинета на проф. Богдан Филов. През есента на 1943 г. става министър на външните работи и изповеданията и остава на поста до лятото на 1944 г. След Деветосептемврийския преврат през 1944 г. е арестуван и осъден на смърт от Народния съд и екзекутиран на 1 февруари 1945 г. Димитър Шишманов. 1929 г.
 
Created:
1929 г.
 
Spatial:
България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Колекция Снимки
 
RightsHolder:
Национален литературен музей
 
Identifier:
F13941802930611
 
IsFormatOf:
Сн. 2208/93
 
Subject:
политик; дипломат; писател; 1920; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld