Abstract:
Недко Каблешков с отглежданите от него кози.
 
Spatial:
с. Бойково, област Пловдив, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13819327491152
 
IsFormatOf:
ДА Пловдив; ф. 1208; оп. 1; а.е. 50; л. 3.
 
Subject:
обществен деец; писател; политик; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeople