Current View
Citation link:
Title:
Годишник на Софийския университет "Климент Охридски". Факултет по класически и нови филологии. Книга 1 : Т. 75. / Ред. кол. Ал. Ничев - гл. ред. и др.; Annuaire de l'Universite de Sofia "Kliment Ohridski". Faculte des lettres classiques et moderne. Livre 1
 
Creator:
Ничев, Александър Димитров ред.; Гандева, Руска Петкова ред.; Филипов, Владимир ред.; Манчев, Красимир Григоров ред.
 
Date:
1985 [issued] 1985 [за 1981].
 
Description:
Ред. отбелязани на гърба на загл. с.; Пълното име на ред. Вл. Филипов е Владимир Филипов Стоянов; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
245:
Годишник на Софийския университет "Климент Охридски". Факултет по класически и нови филологии. Книга 1 :| Т. 75. /| Ред. кол. Ал. Ничев - гл. ред. и др.
 
246:
Annuaire de l'Universite de Sofia "Kliment Ohridski". Faculte des lettres classiques et moderne. Livre 1
 
256:
Характеристика на файл (1 PDF файл : 12,0 МB)
 
260:
1985 [за 1981].
 
300:
204 с.
 
500:
Ред. отбелязани на гърба на загл. с.| Пълното име на ред. Вл. Филипов е Владимир Филипов Стоянов
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015
 
700:
Ничев, Александър Димитров| ред.| Гандева, Руска Петкова| ред.| Филипов, Владимир| ред.| Манчев, Красимир Григоров| ред.