Abstract:
Христо Чолчев (1887-1978) - военен кореспондент, писател, автор и на домакински книги. Симеон Велков и Христо Чолчев. Село Мелница, 1918 г.
 
Created:
1918 г.
 
Spatial:
Село Мелница, Завоя на река Черна
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Колекция Снимки
 
RightsHolder:
Национален литературен музей
 
Identifier:
F13941802930551
 
IsFormatOf:
Сн. 517/80
 
Subject:
писател; война; 1910; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld