Citation link:
Abstract:
Сградата на Офицерския клуб в Пловдив.
 
Creator:
издава книжарницата на Хр. Малинов
 
Created:
1915
 
Spatial:
Пловдив, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Димитър Радев
 
RightsHolder:
Държавна агенция ”Архиви”
 
Identifier:
F13819327492461
 
IsFormatOf:
ДА Пловдив
 
Subject:
градски пейзаж; 1910; армейски офицер; EuropeanaPhotography; EUPHOTOplacesplovdiv