Current View
Citation link:
Title:
Американското глобално лидерство в прехода към многополюсен свят : Автореферат / Владимир Огнянов Бабанов ; Науч. ръководител Пламен Пантев.
 
Creator:
Бабанов, Владимир Огнянов; Пантев, Пламен Иларионов науч. ръководител
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Coverage:
САЩ външна политика. [spatial]
 
Description:
Кор. опис.; Автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.6 Право (Междунар. право и междунар. отношения) СУ "Св. Климент Охридски", Юридически фак., Кат. "Междунар. право и междунар. отношения" 2014; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015
 
Subject:
Международни отношения правни проблеми.; Международно право.; Глобализация.
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Бабанов, Владимир Огнянов
 
245:
Американското глобално лидерство в прехода към многополюсен свят :| Автореферат /| Владимир Огнянов Бабанов ; Науч. ръководител Пламен Пантев.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 441 KB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
28 л. ;| 30 см.
 
500:
Кор. опис.
 
502:
Автореферат на дисертационен труд| за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по проф. направление 3.6 Право (Междунар. право и междунар. отношения)| СУ "Св. Климент Охридски", Юридически фак., Кат. "Междунар. право и междунар. отношения"| 2014
 
506:
Дигиталният обект е предназначен само за лично ползване
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015
 
650:
Международни отношения| правни проблеми.| Международно право.| Глобализация.
 
651:
САЩ| външна политика.
 
700:
Пантев, Пламен Иларионов| науч. ръководител