Citation link:
Abstract:
Николай Хрелков (1894-1950) е български поет. Автор е на първата българска антивоенна поема ”Среднощен конгрес”. За първи път превежда в стихове на български език ”Евгений Онегин” от Пушкин през 1936 г. Николай Хрелков в библиотеката на Министерство на народното просвещение. София, 1931 г.
 
Created:
1931 г.
 
Spatial:
София, България
 
Medium:
отпечатък върху хартия
 
IsPartOf:
Сбирка Николай Хрелков
 
RightsHolder:
Национален литературен музей
 
Identifier:
F13721522820204
 
IsFormatOf:
НХ 1127 ОФ
 
Subject:
библиотека; поет; 1930; EuropeanaPhotography; EUPHOTOpeopleartworld