Current View
Citation link:
Title:
Фолклорът като средство за патриотично възпитание в училищна и извънучилищна среда : Автореферат / Даниела Иванова Рачева ; Науч. ръководител Сийка Чавдарова-Костова.
 
Creator:
Рачева, Даниела Иванова; Чавдарова-Костова, Сийка Георгиева науч. ръководител
 
Date:
2014 [issued] 2014.
 
Description:
Автореферат на дисертация за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по науч. спец. Теория на възпитанието и дидактика СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по педагогика 2014; Електронно копие София Софийски университет "Св. Климент Охридски" 2015
 
Subject:
Патриотично възпитание.; Народно творчество, българско
 
*** *** ***
 
041:
bul
 
044:
bu
 
100:
Рачева, Даниела Иванова
 
245:
Фолклорът като средство за патриотично възпитание в училищна и извънучилищна среда :| Автореферат /| Даниела Иванова Рачева ; Науч. ръководител Сийка Чавдарова-Костова.
 
256:
Текст и изображения в електронен вид (1 PDF файл : 621 KB)
 
260:
София,| 2014.
 
300:
50 с. ;| 21 см.
 
502:
Автореферат на дисертация| за присъждане на образователна и науч. степен "Доктор" по науч. спец. Теория на възпитанието и дидактика| СУ "Св. Климент Охридски", Фак. по педагогика| 2014
 
506:
Няма ограничения при използването
 
533:
Електронно копие| София| Софийски университет "Св. Климент Охридски"| 2015
 
650:
Патриотично възпитание.| Народно творчество, българско
 
700:
Чавдарова-Костова, Сийка Георгиева| науч. ръководител