Citation link:
 • Началото на Самуиловата държава : [статия] / [М. Дриновъ]. - Периодическо списание на Българското книжовно дружество : Год. 1, кн. 9/10 (1882) [2. изд.], с. 47-76.
  • [с. 47]
  • [с.] 48
  • [с.] 49
  • [с.] 50
  • [с.] 51
  • [с.] 52
  • [с.] 53
  • [с.] 54
  • [с.] 55
  • [с.] 56
  • [с.] 57
  • [с.] 58
  • [с.] 59
  • [с.] 60
  • [с.] 61
  • [с.] 62
  • [с.] 63
  • [с.] 64
  • [с.] 65
  • [с.] 66
  • [с.] 67
  • [с.] 68
  • [с.] 69
  • [с.] 70
  • [с.] 71
  • [с.] 72
  • [с.] 73
  • [с.] 74
  • [с.] 75
  • [с.] 76